Doménu registroval Slovanet  ~ Domain registered by Slovanet


Doména je registrovaná spoločnosťou Slovanet

Túto doménu registrovala spoločnosť Slovanet, a.s. pre užívateľa, ktorý ju zatiaľ nevyužíva na prevádzku www stránok. Za použitie domény zodpovedá výlučne nájomca (užívateľ) a nie spoločnosť Slovanet.